கொரோனா பாதிப்பால் நீங்கள் எந்த வகையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள்?

சரியான விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் 10 நபருக்கு தலா 500 ரூபாய் வழங்கப்படும்)

Sponsors